На нашому віртуальному хостингу ви можете самостійно обрати версію і модулі PHP для свого облікового запису. У цій статті розповідаємо, як це зробити.

Як обрати версію PHP

Зайдіть в cPanel, знайдіть на головній сторінці панелі блок «Програмне забезпечення» і перейдіть в розділ «Select PHP Version».

Блок «Програмне забезпечення» на головній сторінці cPanel

Відразу ж вгорі ви побачите поточну версію PHP. Клацніть по номеру версії, виберіть у випадному списку ту, яка підходить вам більше, а потім натисніть «Set as current». Нова версія застосується відразу для всіх сайтів в хостинговому обліковому записі.

Секція з версією PHP в розділі «Вибір версії PHP»

Якщо для одного з сайтів у хостинговому акаунті потрібно встановити свою РНР версію, додайте в файл .htaccess цього сайту одну з команд з прикладу нижче. Щоб застосувати для сайту якусь іншу версію PHP, не таку як у прикладі, змініть номер версії в команді.

# Для РНР версії 7.0
<FilesMatch "\.php">
SetHandler application/x-httpd-alt-php70
</FilesMatch>


# Для РНР версії 5.3
<FilesMatch "\.php">
SetHandler application/x-httpd-alt-php53
</FilesMatch>

Як обрати розширення та директиви PHP

Список всіх доступних розширень буде в цьому ж розділі. Просто відзначте галочками розширення, які треба увімкнути. Зміни набудуть силу одразу.

Список розширень в розділі «Select PHP Version»

Щоб змінити директиви PHP, у верхній частині цього ж розділу — «Select PHP Version» — перейдіть на вкладку «Options». Будь-які зміни на цій вкладці спричинять коригування файлу /etc/php.ini.

Вкладка «Options» в розділі «Select PHP Version»

Ви можете змінювати параметри таких директив PHP:

allow_url_fopen
display_errors
error_reporting
file_uploads
include_path
log_errors
mail.force_extra_parameters
max_execution_time
max_input_time
max_input_vars
memory_limit
open_basedir
post_max_size
session.save_path
short_open_tag
suhosin.post.max_vars
suhosin.request.max_vars
upload_max_filesize
upload_tmp_dir

Якщо ж вам потрібно змінити параметри інших директив PHP, створіть свій файл php.ini з необхідними налаштуваннями в папці з вашими PHP-скриптами. Наприклад, якщо хочете змінити директиви upload_max_filesize або register_globals для одного з ваших скриптів, створіть файл з ім’ям php.ini з таким вмістом у папці скрипта, на який повинні поширюватися налаштування:

[PHP]
upload_max_filesize = 128M
memory_limit = 168M
max_execution_time= 60
max_input_time = 120
post_max_size = 32m
register_globals = On

Крім зазначених вище директорій ви можете також коригувати такі:

allow_url_fopen
display_errors
error_reporting
file_uploads
include_path
log_errors
magic_quotes_gpc
mail.force_extra_parameters
max_input_vars
open_basedir
safe_mode
safe_mode_exec_dir
safe_mode_include_dir
session.save_path
short_open_tag
suhosin.get.max_value_length
suhosin.post.max_vars
suhosin.request.max_varname_length
suhosin.request.max_vars

Вміст цього php.ini файлу буде діяти тільки на файли всередині директорії, в якій він був створений. Тобто, якщо папка, де лежить ваш php.ini, крім php-файлів містить інші директорії зі своїми php-файлами, на них дія php.ini поширюватися не буде.

Щоб досягти зворотного ефекту і застосувати директиви з php.ini для файлів, які розташовані в цих директоріях, додайте такий рядок в .htaccess файл каталогу, де розміщений файл php.ini:

SetEnv PHPRC <повний/шлях/до/файлу/php.ini>

Детальніше про значення окремих директив читайте в нашій іншій статті про налаштування розширень PHP:

Налаштування розширень PHP у cPanel

Для запуску скриптів на нашому віртуальному хостингу використовується LiteSpeed ​​PHP (LSPHP). Тобто немає необхідності надавати права на запис всьому веб-серверу, як це буває на деяких хостингах з mod_PHP на Apache.

Чи була ця стаття корисною?

Дякуємо за відгук!