Правила користування послугами

Наведена нижче інформація — це правила користування послугами, які надаються за допомогою сайту https://hostiq.ua/. Вона є частиною офіційної пропозиції щодо користування цими послугами.

Зазначені правила користування є публічним договором приєднання та відповідно до чинного законодавства України, мають належну юридичну силу. Умови правил користування однакові для всіх споживачів і не можуть бути змінені іншою стороною договору.

Повним і беззастережним прийняттям правил користування вважається реєстрація Замовника в обліковій системі на вебсервері Виконавця.

1. Правила користування послугами хостингу

1.1. Не допускається перевищення лімітів послуг (ресурсів), що надаються Виконавцем відповідно до тарифного плану, який використовується Замовником, протягом понад 30 секунд.

1.2. Виконавець не несе відповідальності за несанкціонований доступ до вебсистеми Замовника (зокрема, якщо він спричинив виникнення помилок, перерв у роботі, видалення файлів, зміну функцій тощо).

1.3. З метою запобігання несанкціонованому доступу до вебсистеми, несанкціонованим розсилкам і поширенню вірусів або інших шкідливих програм, Виконавець використовує на своєму обладнанні розроблені третіми особами засоби протидії небажаним електронним повідомленням, вірусам та іншим шкідливим програмам. Зазначені заходи через об’єктивні причини не можуть вважатися Сторонами заходами, що гарантують припинення зазначених явищ, і не можуть бути підставою для пред’явлення відповідних претензій Виконавцю з боку Замовника.

1.4. Замовник зобов’язаний використовувати базу даних MySQL так, щоб не ставити під загрозу загальну продуктивність сервера. В іншому випадку Виконавець може обмежувати час доступу до такого ресурсу.

1.5. Виконавець, надаючи послуги хостингу, не ініціює передавання інформації, не вибирає одержувача інформації, не впливає на цілісність переданої інформації, не контролює зміст інформації, що зберігається, публікується або поширюється Замовником із використанням наданих Виконавцем послуг, і не несе жодної відповідальності за точність, якість і зміст такої інформації.

1.6. Виконавець не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб, спричинене в результаті дій Замовника, учинених із використанням послуг, що надаються Виконавцем.

1.7. Виконавець має право призупинити надання послуг за цим Договором у разі використання Замовником послуг, що надаються для:

 • реклами послуг, товарів, інших матеріалів, поширення яких обмежене або заборонене чинним законодавством;
 • використання несправжніх зворотних адрес електронної пошти під час надсилання електронних листів та інших повідомлень;
 • вчинення дій або посередництва в діях, спрямованих на порушення нормального функціонування елементів мережі Інтернет (комп’ютерів, іншого обладнання чи програмного забезпечення), що не належать Замовнику, зокрема вчинення DoS/DDoS-атак, використання Botnet, публічних DNS-перетворювачів із дозволеною рекурсією;
 • публікації та/чи розповсюдження будь-якої інформації, що суперечить чинному українському або міжнародному законодавству;
 • використання об’єктів інтелектуальної власності без згоди правовласника, за винятком випадків, у яких законодавством допускається таке використання без згоди правовласника;
 • публікація та/чи розповсюдження будь-якої інформації чи програмного забезпечення, які містять комп’ютерні віруси або здатні завдати шкоди іншим користувачам мережі Інтернет;
 • відтворення чи розповсюдження програмного забезпечення, захищеного авторським або іншим правом, без дозволу його власника чи законного правовласника;
 • розсилки або переадресації «ланцюгових» повідомлень будь-якого типу;
 • розсилки спаму, а саме електронних повідомлень, доставлених користувачам мережі Інтернет без їх попередньої згоди та/чи таких, що не дозволяють визначити відправника цих повідомлень, зокрема внаслідок зазначення в них несправжньої або сфальсифікованої адреси відправника;
 • здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та інших систем, доступних через мережу Інтернет;
 • публікації або здійснення схем обману, інформації щодо зламу програмного забезпечення, здійснення будь-яких інших подібних дій;
 • розміщення будь-яких програм, метою яких є приховування реальної IP-адреси клієнта, і які можуть бути спрямовані на вчинення протиправних дій. А саме: відкритих (open) і приватних/особистих proxy-програм (3proxy, TOR у будь-якому режимі функціонування тощо), а також будь-яких прирівняних до них програм, у тому числі й усіх тих, що прирівнюються до проксування, налаштувань iptables (переадресація портів);
 • розміщення анонімних онлайн-конференцій, зокрема серверів IRC;
 • розміщення сайтів фармацевтичного спрямування, а також пропозиції продажу будь-яких препаратів без надання офіційних документів, що підтверджують дозвіл на продаж таких препаратів, а також використання послуги для розміщення сайтів, які пропонують чи рекламують продаж хімічних речовин, що належать до групи наркотичних, психотропних препаратів або прекурсорів;
 • поширення таємної й особистої інформації без надання офіційного документа, який дозволяє поширення таких даних;
 • запуску публічних bit-torrent і будь-яких P2P-додатків;
 • незаконного/неавторизованого доступу до комп’ютерних систем і мереж: як належних Виконавцеві, так і доступних через Інтернет комп’ютерних систем та мереж третіх осіб;
 • використання послуги як транзитного проксі-сервера із середовища UA-IX у глобальне світове середовище або навпаки;
 • користування послугою зі свідомо неоптимальними налаштуваннями системи, які негативно позначаються на працездатності обладнання Виконавця й ускладнюють надання послуги іншим користувачам;
 • використання анонімайзерів.

1.8. Виконавець також має право призупинити надання послуг за цим Договором у разі отримання Виконавцем повідомлень (скарг) про розсилку спаму, що здійснюється з будь-якої точки мережі Інтернет і рекламує вебсистему Замовника (або інформує про вебсистему Замовника).

1.9. Виконавець має право без попереднього повідомлення Замовника тимчасово призупинити надання послуг у випадках:

 • якщо на підставі обґрунтованої думки Виконавця використання Замовником послуг може завдати шкоди Виконавцю та/чи викликати збій технічних і програмних засобів Виконавця та/чи третіх осіб;
 • будь-яких дій Замовника, що стосуються публікації, розповсюдження, розсилки, передавання будь-яким способом будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містять віруси чи інші шкідливі компоненти;
 • будь-яких дій Замовника, що стосуються публікації, розповсюдження, розсилки, передавання будь-яким способом будь-якої інформації чи програмного забезпечення, що містять комп’ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення чи обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування чи програм, для здійснення несанкціонованого доступу;
 • будь-яких дій Замовника, що стосуються публікації, розповсюдження, розсилки, передавання будь-яким способом будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містять серійні номери для комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі й інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію.

1.10. Виконавець надає Замовнику послугу безкоштовного переїзду (перенесення сайту/сайтів) з іншого хостингу (не хостингу Виконавця) на віртуальний хостинг (пакети S, V) за умови мінімальної оплати послуги хостингу на квартал. Питання безкоштовного переїзду за умови оплати на 1 місяць, а також кількість безкоштовно перенесених сайтів вирішується із Замовником в індивідуальному порядку. У разі технічно складного та/чи трудомісткого перенесення Виконавець має право попросити Замовника оплатити послугу віртуального хостингу на триваліший період чи виставити рахунок за послугу перенесення згідно з чинною системою оплати за роботу технічних фахівців, вартість якої обов’язково повідомляється Замовнику. Виконавець залишає за собою право відмовити в перенесенні з технічних причин, про що зобов’язується повідомити Замовника до або в процесі роботи над переїздом.

1.11. Під час використання послуг забороняється:

 • обмежувати доступ інших користувачів до мережі Інтернет або перешкоджати іншим користувачам використовувати Інтернет;
 • використовувати послуги для створення перешкод у роботі комп’ютерних систем Виконавця та/чи його клієнтів, сканування й інших деструктивних дій щодо комп’ютерних мереж і систем Виконавця й інших мереж і систем у мережі Інтернет, зокрема забороняється організація атак DoS, DDoS, SYN-flood, UDP-flood й аналогічні дії;
 • використовувати послуги для незаконного/неавторизованого доступу до комп’ютерних систем і мереж Виконавця та доступних через Інтернет комп’ютерних систем і мереж третіх осіб. У тому числі забороняються підбір паролів (що ще не є доступом) і дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до систем, які належать третім особам. Забороняються дії, спрямовані на організацію мереж, які створюються з протиправною метою та цілями, переліченими в попередніх пунктах Правил користування послугами (організація Botnet, використання послуг хостингу як ботнет-контролера тощо);
 • використовувати послугу як транзитний проксі-сервер із середовища UA-IX у глобальне світове середовище або навпаки, а також вчиняти будь-які дії, спрямовані на анонімний доступ до зовнішніх мереж із використанням віртуального сервера як транзитного пункту, як-от TOR та інші мережі, призначені для приховування даних про мережеву активність, а також створення IRC-серверів;
 • розміщувати будь-які програми, метою яких є приховування реальної IP-адреси клієнта, і які можуть бути призначені для вчинення протиправних дій. А саме: відкриті (open) і приватні/особисті proxy-програми (3proxy, TOR тощо) й будь-які інші програми, що прирівнюються до них, зокрема будь-які налаштування iptables, що прирівнюються до проксування (переадресація портів);
 • розміщувати на хостингу домени в будь-яких зонах (TLD), зареєстрованих в рф та білорусі: .ru, .su, .рф, .moscow, .москва, .ru.com, .ru.net, .рус, .дети, .онлайн, .сайт, .бел, .by та всіх інших;
 • здійснювати будь-яку комерційну та некомерційну діяльність із продажу, перепродажу й поширення інформації (програмного забезпечення й іншої продукції), правовласником якої не є Замовник, якщо останнє не дозволено власником такої інформації, програмного забезпечення чи іншої продукції;
 • використовувати файлообмінники;
 • використовувати послуги хостингу як фінансову піраміду (хайп/HYIP);
 • використовувати послуги хостингу як онлайн-казино;
 • використовувати послуги хостингу як гральний бізнес;
 • використовувати послуги хостингу для розміщення дорвеїв (doorway) — сайтів/вебсторінок, спеціально оптимізованих під 1 (один) або кілька пошукових запитів із єдиною метою їх потрапляння на високі позиції в результатах пошуку за цими запитами.

2. Правила користування послугами VPS-сервера

2.1. Під час використання email-сервісів Замовник зобов’язується дотримуватися таких умов:

 • розсилати не більше 1000 листів з 1 VPS протягом 1 години;
 • кожний лист, що надсилається Замовником, має мати не більше 20 одержувачів.

2.2. Якщо в роботі VPS є вразливість, Виконавець має право не більше 2-х (двох) разів на 1 (один) місяць перезавантажити VPS Замовника, не повідомляючи його, для встановлення оновлень, а також для усунення вразливостей, які можуть мати критичний характер. Цей пункт стосується лише тих VPS, для яких було оплачено й активовано послугу «Повне адміністрування».

2.3. У разі споживання понад 5 ТБ трафіку під час користування послугою VPS Виконавець має право знизити пропускну здатність інтерфейсу сервера до 10 МБіт/с до кінця календарного місяця, у якому було перевищено використання трафіку. З першого числа наступного місяця ліміт швидкості буде відновлено до початкового значення.

2.4. Трафік обмежується згідно з тарифним планом. Якщо вичерпано ліміт трафіку, установлений тарифом, Замовник має можливість купити додатковий трафік або перейти на вищий план. Кошти, сплачені за додатковий трафік, не підлягають поверненню. Якщо VPS вичерпає місячний ліміт трафіку, послугу може бути заблоковано до початку наступного періоду.

2.5. Дисковий простір виділяється згідно з тарифним планом. Дисковий простір розміром до 4 ГБ може бути зайнятий системою та недоступний для завантаження контенту. Замовник має можливість замовити додатковий дисковий простір або перейти на вищий план. Кошти, сплачені за додатковий дисковий простір, не повертаються.

3. Правила користування послугами віртуального хостингу

3.1. Під час використання послуг Виконавця Замовник зобов’язаний дотримуватися таких вимог:

 • кількість запитів, які генеруються до баз даних, не має перевищувати 10 % усіх запитів на сервері тривалістю понад 1 секунду в будь-який момент часу;
 • кожний обліковий запис не повинен використовувати понад 10 % процесорного часу всього сервера довше п’яти секунд;
 • одночасно має виконуватися не більше 20 PHP-процесів;
 • крон-скрипти не повинні запускатися частіше, ніж 1 раз на 15 хвилин. Заборонено запускати одночасно понад п’ять крон-скриптів;
 • підключення до сервісів баз даних MySQL і PostgreSQL допускається лише за допомогою скриптів сайтів, розміщених на тому ж сервері. Забороняється підключення до сервісів баз даних облікових записів віртуального хостингу ззовні, як із VPS, так і зі сторонніх серверів.

3.2. Використання дискової підсистеми

Інформація, яка розміщується на сайті Замовника, має на 90 % і більше складатися з HTML-сторінок та інших схожих сторінок. Допускається розміщення сторінок стандартного дизайну, що складаються з тексту та графіки на основі HTML. Файли, що завантажуються, медіа, потоковий контент або файли, які займають понад 500 КБ, не повинні перевищувати 10 % усього використаного місця на сервері. Під час використання послуг Виконавця Замовник зобов’язується дотримуватися таких обмежень:

 • звукові, відео- та будь-які медіафайли (як-от .avi, .mp3, .mpeg, .jpg, .gif та їх аналоги) не повинні займати понад 5000 МБ дискового простору сервера;
 • архіви й образи не повинні займати більш як 5000 МБ дискового простору сервера;
 • бази даних, зокрема sql-файли та дампи бази даних, не повинні займати більш як 5000 МБ дискового простору сервера;
 • файли, що виконуються, й інші файли, які є результатом компіляції програм, не повинні займати більш як 5000 МБ дискового простору сервера;
 • файли електронної пошти не повинні займати більш як 5000 МБ дискового простору сервера;
 • у разі регулярного перевищення лімітів (5 і більше разів) Виконавець має право призупинити надання послуги.

3.3. Використання email-сервісів

Під час використання email-сервісів Замовник зобов’язується дотримуватися таких умов:

 • розсилати не більше 200 листів з одного домену впродовж 1 години;
 • кожний лист, що надсилається Замовником, має мати не більше 20 одержувачів;
 • використання поштових клієнтів із налаштованим IMAP-протоколом допускається лише для поштових скриньок, розмір яких не перевищує 5 ГБ;
 • використання поштових клієнтів із налаштованим РОР3-протоколом допускається лише для поштових скриньок, розмір яких не перевищує 1 ГБ;
 • якщо поштовий клієнт використовується за допомогою POP3-протоколу, допустима кількість перевірок становить 100 разів на годину;
 • пошта надсилається в обхід локальної поштової служби тільки через сторонній SMTP-сервер. Заборонено надсилати пошту будь-якими іншими програмними засобами в обхід локальної поштової служби.

4. Правила користування послугами VIP-хостингу

4.1. Під час використання послуг Виконавця Замовник зобов’язаний дотримуватися таких вимог:

 • кількість запитів, які генеруються до баз даних, не має перевищувати 10 % усіх запитів на сервері тривалістю понад 1 секунду в будь-який момент часу;
 • кожний обліковий запис має використовувати не більше 20 % процесорного часу всього сервера довше п’яти секунд;
 • одночасно має виконуватися не більш як 40 PHP-процесів;
 • крон-скрипти не повинні запускатися частіше, ніж 1 раз на 15 хвилин. Заборонено запускати одночасно понад п’ять крон-скриптів;
 • підключення до сервісів баз даних MySQL і PostgreSQL допускається лише за допомогою скриптів сайтів, розміщених на тому ж сервері. Забороняється підключення до сервісів баз даних облікових записів віртуального хостингу ззовні, як із VPS, так і зі сторонніх серверів.

4.2. Використання дискової підсистеми

Інформація, яка розміщується на сайті Замовника, має на 90 % і більше складатися з HTML-сторінок та інших схожих сторінок. Допускається розміщення сторінок стандартного дизайну, що складаються з тексту та графіки на основі HTML. Файли, що завантажуються, медіа, потоковий контент або файли, які займають понад 500 КБ, не повинні перевищувати 20 % усього використаного місця на сервері. Під час використання послуг Виконавця Замовник зобов’язується дотримуватися таких обмежень:

 • звукові, відео- та будь-які медіафайли (як-от .avi, .mp3, .mpeg, .jpg, .gif та їх аналоги) не повинні займати понад 20 000 МБ дискового простору сервера;
 • архіви й образи не повинні займати понад 20 000 МБ дискового простору сервера;
 • бази даних, зокрема sql-файли та дампи бази даних, не повинні займати понад 20 000 МБ дискового простору сервера;
 • файли, що виконуються, й інші файли, які є результатом компіляції програм, не повинні займати понад 20 000 МБ дискового простору сервера;
 • файли електронної пошти не повинні займати понад 20 000 МБ дискового простору сервера;
 • у разі регулярного перевищення лімітів (5 і більше разів) Виконавець має право призупинити надання послуги.

4.3. Використання email-сервісів

Під час використання email-сервісів Замовник зобов’язується дотримуватися таких умов:

 • розсилати не більше 500 листів з одного домену впродовж 1 години;
 • кожний лист, що надсилається Замовником, має мати не більше 20 одержувачів;
 • використання поштових клієнтів із налаштованим IMAP-протоколом допускається лише для поштових скриньок, розмір яких не перевищує 10 000 МБ;
 • використання поштових клієнтів із налаштованим РОР3-протоколом допускається лише для поштових скриньок, розмір яких не перевищує 10 000 МБ;
 • якщо поштовий клієнт використовується за допомогою POP3-протоколу, допустима кількість перевірок становить 100 разів на годину;
 • дозволено надсилати пошту в обхід локальної поштової служби тільки через сторонній SMTP-сервер. Заборонено надсилати пошту будь-якими іншими програмними засобами пошту в обхід локальної поштової служби.

5. Правила користування послугами реселер-хостингу

5.1. Під час використання послуг Виконавця Замовник зобов’язаний дотримуватися вимог відповідно пакета, який він використовує. Замовник зобов’язується забезпечити дотримання таких обмежень кожним клієнтом реселера:

 • кількість запитів, які генеруються до баз даних, не має перевищувати 10 % усіх запитів на сервері тривалістю понад 1 секунду в будь-який момент часу;
 • кожний обліковий запис не повинен використовувати понад 10 % процесорного часу всього сервера довше п’яти секунд;
 • одночасно має виконуватися не більше 10 PHP-процесів;
 • крон-скрипти не повинні запускатися частіше, ніж 1 раз на 15 хвилин. Заборонено запускати одночасно понад п’ять крон-скриптів;
 • підключення до сервісів баз даних MySQL і PostgreSQL допускається лише за допомогою скриптів сайтів, розміщених на тому ж сервері. Забороняється підключення до сервісів баз даних облікових записів віртуального хостингу ззовні, як із VPS, так і зі сторонніх серверів.

5.2. Використання дискової підсистеми

Ці обмеження діють для кожного клієнта реселера.

Інформація, яка розміщується на сайті Замовника, має на 90 % і більше складатися з HTML-сторінок та інших схожих сторінок. Допускається розміщення сторінок стандартного дизайну, що складаються з тексту та графіки на основі HTML. Файли, що завантажуються, медіа, потоковий контент або файли, які займають понад 500 КБ, не повинні перевищувати 10 % усього використаного місця на сервері. Під час використання послуг Виконавця Замовник зобов’язується дотримуватися таких обмежень:

 • звукові, відео- та будь-які медіафайли (як-от .avi, .mp3, .mpeg, .jpg, .gif та їх аналоги) не повинні займати понад 5000 МБ дискового простору сервера;
 • архіви й образи не повинні займати більш як 5000 МБ дискового простору сервера;
 • бази даних, зокрема sql-файли та дампи бази даних, не повинні займати більш як 20 000 МБ дискового простору сервера;
 • файли, що виконуються, й інші файли, які є результатом компіляції програм, не повинні займати більш як 5000 МБ дискового простору сервера;
 • файли електронної пошти не повинні займати більш як 5000 МБ дискового простору сервера;
 • кількість використаних індексних дескрипторів (inode) не повинна перевищувати 200 000 для кожного створеного реселером облікового запису;
 • у разі регулярного перевищення лімітів (5 і більше разів) Виконавець має право призупинити надання послуги.

5.3. Використання email-сервісів

Ці обмеження діють для кожного клієнта реселера.

Під час використання email-сервісів Замовник зобов’язується дотримуватися таких умов:

 • розсилати не більше 200 листів з одного домену впродовж 1 години;
 • кожний лист, що надсилається Замовником, має мати не більше 20 одержувачів;
 • використання поштових клієнтів із налаштованим IMAP-протоколом допускається лише для поштових скриньок, розмір яких не перевищує 5 ГБ;
 • використання поштових клієнтів із налаштованим РОР3-протоколом допускається лише для поштових скриньок, розмір яких не перевищує 1 ГБ;
 • якщо поштовий клієнт використовується за допомогою POP3-протоколу, допустима кількість перевірок становить 100 разів на годину;
 • дозволено надсилати пошту в обхід локальної поштової служби тільки через сторонній SMTP-сервер. Забороняється надсилати пошту будь-якими іншими програмними засобами пошту в обхід локальної поштової служби.

5.4. Виконавець має право повністю або частково призупинити надання послуг клієнтам реселера у випадках, передбачених Публічною офертою та Правилами користування послугами, без попереднього додаткового попередження клієнта реселера. Замовник отримує повідомлення про повне або часткове призупинення послуги його клієнта. Замовнику не обмежується право на розблокування облікового запису клієнта.

6. Правила користування послугами з реєстрації та продовження терміну дії доменів

6.1. Умови надання послуг реєстрації домену та продовження терміну дії домену встановлені цим Договором, а також правилами реєстрації доменів, які використовуються під час реєстрації доменів у відповідній зоні доменних імен.

6.2. Неоплачене замовлення послуги реєстрації домену не є бронюванням Виконавцем доменного імені для Замовника.

6.3. Користуючись послугами реєстрації та продовження доменів, Замовник зобов’язується дотримуватися законодавства України та міжнародного законодавства.

6.4. Замовник самостійно відстежує термін закінчення реєстрації доменного імені, при цьому Виконавець не несе відповідальності за наслідки, пов’язані із закінченням терміну реєстрації домену, якщо Замовник своєчасно не замовив послугу продовження терміну дії домену або якщо Виконавець не надав послугу продовження домену через порушення Замовником умов Договору.

7. Правила користування послугами реєстрації SSL-сертифікатів

7.1. Замовник зобов’язується не використовувати послуги з метою здійснення діяльності, забороненої законодавством України або міжнародним законодавством.

7.2. Замовник несе відповідальність за порушення чинного законодавства, учинені Замовником або третьою стороною шляхом використання послуг, наданих Замовнику Виконавцем.